Copyright © Jagtformidling.dk / Jagtservice.dk

eXTReMe TrackerJagttider Kalmar län


Art

Start

Slut

Kommentar

Alfågel, sjöorre, knipa, storskrake

21 aug

30 nov

-

Björktrast (snöskata)

1 aug

31 mar

Även skyddsjakt

Bäver

1 okt

10 maj

-

Dovhjort - Alla djur

1 okt

20 okt

-

Dovhjort - Alla djur

16 nov

28 feb

-

Dovhjort - end. hornbärande

1 sep

30 sep

smyg och vaktjakt.

Fasan

1 okt

31 jan

-

Fälthare

16 feb

31 aug

Endast skyddsjakt

Fälthare

1 sep

15 feb

Även skyddsjakt

Grågås

11 aug

31 okt

Även skyddsjakt

Gräsand, kricka, bläsand

21 aug

30 nov

-

Grävling

1 aug

15 feb

Även skyddsjakt

Havstrut, gråtrut, fiskmås

1 aug

31 mar

Även skyddsjakt

Iller

1 sep

28 feb

Även skyddsjakt

Kanadagås

11 aug

31 dec

Även skyddsjakt

Kronhjort - inom kronhjortsskötselområde

16 aug

31 jan

Se 1*

Kronhjort - utanför kronhjortsskötselområde

16 aug

31 jan

Se 2*

Kråka, kaja, skata

1 jul

15 apr

Även skyddsjakt

Mink

1 jul

30 jun

Se 3*

Morkulla

21 aug

30 nov

-

Mård

1 nov

28 feb

Även skyddsjakt

Nötskrika

16 jul

31 mar

-

Rapphöna

16 sep

31 okt

-

Ringduva

16 aug

31 dec

Även skyddsjakt

Rådjur - Alla djur

1 okt

31 jan

-

Rådjur - Kid

1 sep

30 sep

smyg och vaktjakt

Rådjur, end. hornbärande

16 aug

30 sep

smyg och vaktjakt.

Rödräv

1 aug

15 mar

Även skyddsjakt

Skogshare

1 mar

31 aug

Endast skyddsjakt

Skogshare

1 sep

28 feb

Även skyddsjakt

Svärta och småskrake

21 aug

31 dec

Begränsad

Tjäder, orre och järpe

25 aug

30 sep

Mer information!

Tjädertupp och orrtupp

1 jan

31 jan

-

Vigg och ejder

21 aug

30 nov

-

Vildsvin

16 apr

15 feb

Se 4*/

Vildsvin - årsunge

1 jul

30 jun

Även skyddsjakt

Älg

13 okt

31 jan

Mer information!
Länsstyrelsen

 


1*/ Under tiden 16 aug fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv och ske som smyg- eller vaktjakt

2*/ Obs ! Utanför kronhjortsskötselområde är endast årskalv tillåtet ( inga vuxna djur ) ! Kalv tillåten under tiden 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober ( enbart smyg- eller vaktjakt ) och 1 jan - 31 jan.

3*/ Mink får sedan 2001-07-01 jagas under hela året.

4*/Sugga som åtföljs av smågrisar är fredad hela året. Vildsvin - årsunge, får jagas den 1 juli - 30 juni