Copyright © Jagtformidling.dk / Jagtservice.dk

eXTReMe Tracker


Vedtægter


Jagtlaget af Juansbo og Brändeås, Torsås
7 maj 2012
Referat Søren Vintergaard

1. Jagtkontrakten løber i 5 år med mulighed for opsigelse efter 1. år. Startende 1 juli 2012

2. Deltager:
Hans Jørgen Andersen
21171618
hja@esh.dk

Jørgen B. andesen
52677967
joergenbandersen@hotmail.com

Jørgen Holm
56496968 / 21298768
Himmelhøj@mail.dk

Søren Vintergaard
40593175
s.vintergaard@gmail.com

3. Alle konsortiets medemmer deltager på lige fod. Ved uenighed afgøres tvisten ved konsensus.

4. Ønsker et Konsortiemedlem at udtræde af konsortiet kan dette ske 1 juli hvert år. Udmeldelsen skal meddeles skirftligt mindst 3 måneder før.

5. Hvis et Konsortiemedlem træder ud af konsortiet er det de 3 tilbageblivende medlemmer der ved enighed vælger det nye medlem.

6.      Et medlem kan ekskluderes af konsortiet af de øvrige 3 medlemmer ved grov tilsidesættelse af de jagtetiske regler.

7. Der indbetale årligt 5000 Svkr pr Konsortiemedlem ( ved jagtleje 20000 svkr 2012 )

8. Der indbetales årligt 2000 dkkr pr Konsortiemedlem til løbende udgifter. Disse betales sammen med jagtlejen.

9. Jørgen B Andersen er valg til kasserer.

10. Som nyoptaget konsortiemedlem betales 3000 Dkkr i indskud som et engangsbeløb.

11. Et udgående konsortiemedlem modtager 3000 Dkkr for værdier i konsortiet. Det udgående medlem har ikke krav på yderligere værdier.

12. Ved opløsning af konsortiet forledes værdierne mellem de på dette tidspunkt værende 4 Konsortiemedlemmer

13. Der må medtages en gæst på jagten pr konsortiemedlem. Konsortiemedlemmet er ansvarlig for gæstens gøren og laden.
13.1. Gæsten skyder på konsortiemedlemmets kvote.
13.2. Der kan ikke medtages gæster i de første 8 dage af bukkejagten
13.3. Gæster betaler 300 Dkkr pr stk vildt. Dette gælder dog ikke for ræv, grævling og fuglevildt.
14. Under jagt på råvildt må der kun afskydes bukke, indtil andet aftales.

15. Hver konsortiemedlem har ret til afskyde 2 bukke, heraf skal den ene være en seksender

16. Dåer er fredet

17. Kødet fra første buk og første svin tilfalder skytten.
17.1. Skyder det enkelte Konsortiemedlem mere end en buk og et svin tilfalder halvdelen af kødet skytten den resterende halvdel tildeles et Konsortiemedlemmet der endnu ikke har skudt vildt.
17.2. Skyder dette medlem senere vildt deles dette stykke vildt mellem skytten og et Konsortiemedlem der endnu ikke har skudt vildt.
17.3. Når alle har skudt vildt 1) ophøre fordelingen eller 2) vildtet deles således at det tilstræbes at alle for lige meget vildt.
17.4. Kød fra dåvildt fordeles mellem alle Konsortiemedlemmer
17.5. Jørgen Andersen varetager fordelingen af kød.

18. Der indkøbes trikin-prøver til konsortiet.

19. Der skal noteres i jagt-kalenderen når man tager på jagt.
19.1. Det er vigtigt at notere en evt gæst.
19.2. Den først noterede har fortrinsret til jagt herunder tårne. 
19.3. Under de første dages jagt på råvildt (bukkejagten) trækkes der lod på pladserne.
19.4. På de placerede kort afmærker med ved jagts begyndelse sin egen placering denne nål fjernes ved jagt afslutning